خانه / پرسش نامه

پرسش نامه

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی گلمن ، دانلود پرسشنامه هوش هیجانی گلمن محتوای فایل :: پرسشنامه هوش هیجانی گلمن دانلود پرسشنامه هوش هیجانی گلمن،در قالب pdf و در ۶ صفحه، شامل: عبارات پرسشنامهنمره گذاریضریب پایایی پرسشنامهتوضیحات این پرسشنامه با هدف ارزیابی هوش هیجانی افراد در سازمان در قالب ۳۳ سوال، تدوین …

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

تحقیق پرسشنامه سنجش میزان افسردگی ، دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی محتوای فایل :: پرسشنامه سنجش میزان افسردگی دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی،در قالب pdf و در ۱۰ صفحه، شامل: توضیحاتضریب روایی و پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه توضیحات: ساختن این پرسشنامه با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش …

ادامه نوشته »