خانه / پرسشنامه

پرسشنامه

تحقیق پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان

تحقیق پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان ، دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان محتوای فایل :: پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریاندارای 9 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS)

تحقیق پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS) ، دانلود پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS) محتوای فایل :: پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS) پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS)دارای 5 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

تحقیق پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) ، دانلود پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) محتوای فایل :: پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)دارای 21 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 40 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد مقیاس اضطراب کتل …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بررسي وضعيت مهد کودک‌ها

تحقیق پرسشنامه بررسي وضعيت مهد کودک‌ها ، دانلود پرسشنامه بررسي وضعيت مهد کودک‌ها محتوای فایل :: پرسشنامه بررسي وضعيت مهد کودک‌ها پرسشنامه بررسي وضعيت مهد کودک‌هادارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 30 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه افسردگی سما ( سنجش میزان افسردگی)

تحقیق پرسشنامه افسردگی سما ( سنجش میزان افسردگی) ، دانلود پرسشنامه افسردگی سما ( سنجش میزان افسردگی) محتوای فایل :: پرسشنامه افسردگی سما ( سنجش میزان افسردگی) پرسشنامه افسردگی سما ( سنجش میزان افسردگی)دارای 10 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام

تحقیق پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام ، دانلود پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام محتوای فایل :: پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهامدارای 11 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی تست مك اینری و سینكالایر (1992)(SIMS)

تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی تست مك اینری و سینكالایر (1992)(SIMS) ، دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی تست مك اینری و سینكالایر (1992)(SIMS) محتوای فایل :: پرسشنامه انگیزش تحصیلی تست مك اینری و سینكالایر (1992)(SIMS) پرسشنامه انگیزش تحصیلی تست مك اینری و سینكالایر (1992)(SIMS)دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك

تحقیق پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك ، دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك محتوای فایل :: پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابكدارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 25 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه اضطراب اجتماعی …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه افکار خودآيند ATQ

تحقیق پرسشنامه افکار خودآيند ATQ ، دانلود پرسشنامه افکار خودآيند ATQ محتوای فایل :: پرسشنامه افکار خودآيند ATQ پرسشنامه افکار خودآيند ATQدارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::تعداد سوالات : 30 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردپرسشنامه افکار خودآیند موارد که در زیر ذکر شده …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983)

تحقیق پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) ، دانلود پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) محتوای فایل :: پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983)دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM

تحقیق پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM ، دانلود پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM محتوای فایل :: پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAMدارای 25 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر

تحقیق پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر ، دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر محتوای فایل :: پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنردارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 20 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

تحقیق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی ، دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محتوای فایل :: پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی پرسشنامه بهره وری نیروی انسانیدارای 5 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 41 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 ، دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 محتوای فایل :: پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21دارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 21 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳)

تحقیق پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) ، دانلود پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) محتوای فایل :: پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳)دارای 4 صفحه وبا فرمت …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ)

تحقیق پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) ، دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) محتوای فایل :: پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ)دارای 9 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 63 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بلوغ حرفه ای

تحقیق پرسشنامه بلوغ حرفه ای ، دانلود پرسشنامه بلوغ حرفه ای محتوای فایل :: پرسشنامه بلوغ حرفه ای پرسشنامه بلوغ حرفه ایدارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::تعداد سوالات : 61 سوالنمره گذاری: داردپرسشنامه بلوغ حرفه ایجملات زیر شامل مسائل و مشکلاتی است …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن

تحقیق پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ، دانلود پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن محتوای فایل :: پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگندارای 1 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::تعداد سوالات : 6 سوالنمره گذاری وتفسیر: دارد …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم

تحقیق پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، دانلود پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم محتوای فایل :: پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلومدارای 2 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 27 …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه افسردگی ایرون بك

تحقیق پرسشنامه افسردگی ایرون بك ، دانلود پرسشنامه افسردگی ایرون بك محتوای فایل :: پرسشنامه افسردگی ایرون بك پرسشنامه افسردگی ایرون بكدارای 9 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 21 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد اين پرسشنامه شامل …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

تحقیق پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام ، دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام محتوای فایل :: پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکامدارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 10 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI)

تحقیق پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI) ، دانلود پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI) محتوای فایل :: پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI) پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI)دارای 6 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 27 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان

تحقیق پرسشنامه بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان ، دانلود پرسشنامه بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان محتوای فایل :: پرسشنامه بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان پرسشنامه بررسي ميزان تأثير اردوهاي …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

تحقیق پرسشنامه استفاده بهينه از وقت ، دانلود پرسشنامه استفاده بهينه از وقت محتوای فایل :: پرسشنامه استفاده بهينه از وقت پرسشنامه استفاده بهينه از وقتدارای 7 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: تعداد سوالات : 30 سوالنمره گذاری وتفسیر: دارد اين پرسشنامه استفاده …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بحران هویت احمدی

تحقیق پرسشنامه بحران هویت احمدی ، دانلود پرسشنامه بحران هویت احمدی محتوای فایل :: پرسشنامه بحران هویت احمدی پرسشنامه بحران هویت احمدیدارای 5 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 30 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد  پرسشنامه بحران هویت – احمدی روش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه انگیزش هرمنس

تحقیق پرسشنامه انگیزش هرمنس ، دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس محتوای فایل :: پرسشنامه انگیزش هرمنس پرسشنامه انگیزش هرمنسدارای 6 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::تعداد سوالات : 29 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردپرسشنامه ای که در اختیار دارید از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است. …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری

تحقیق پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری ، دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری محتوای فایل :: پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگریدارای 8 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه استفاده مشکل زا از تلفن همراه – جنارو و همکاران

تحقیق پرسشنامه استفاده مشکل زا از تلفن همراه – جنارو و همکاران ، دانلود پرسشنامه استفاده مشکل زا از تلفن همراه – جنارو و همکاران محتوای فایل :: پرسشنامه استفاده مشکل زا از تلفن همراه – جنارو و همکاران پرسشنامه استفاده مشکل زا از تلفن همراه – جنارو و همکاراندارای …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)

تحقیق پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) ، دانلود پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) محتوای فایل :: پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)دارای 6 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (30-MCQ)

تحقیق پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (30-MCQ) ، دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (30-MCQ) محتوای فایل :: پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (30-MCQ) پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (30-MCQ)دارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 30 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم ( SAS-TR )

تحقیق پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم ( SAS-TR ) ، دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم ( SAS-TR ) محتوای فایل :: پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم ( SAS-TR ) پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم ( SAS-TR )دارای 2 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعارض با والدین(CP)

تحقیق پرسشنامه تعارض با والدین(CP) ، دانلود پرسشنامه تعارض با والدین(CP) محتوای فایل :: پرسشنامه تعارض با والدین(CP) پرسشنامه تعارض با والدین(CP)دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 15 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه تعارض با …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO

تحقیق پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO ، دانلود پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO محتوای فایل :: پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEOدارای 22 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 240 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تفکر سازنده CTI (اسپتاین و مایر)

تحقیق پرسشنامه تفکر سازنده CTI (اسپتاین و مایر) ، دانلود پرسشنامه تفکر سازنده CTI (اسپتاین و مایر) محتوای فایل :: پرسشنامه تفکر سازنده CTI (اسپتاین و مایر) پرسشنامه تفکر سازنده CTI (اسپتاین و مایر)دارای 5 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزر

تحقیق پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزر ، دانلود پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزر محتوای فایل :: پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزر پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزردارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 20 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه توانمند سازي …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده وسالار درسال 1389

تحقیق پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده وسالار درسال 1389 ، دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده وسالار درسال 1389 محتوای فایل :: پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده وسالار درسال 1389 پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده وسالار درسال 1389دارای 7 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS)

تحقیق پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) ، دانلود پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) محتوای فایل :: پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS)دارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 5 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

تحقیق پرسشنامه ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) ، دانلود پرسشنامه ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) محتوای فایل :: پرسشنامه ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) پرسشنامه ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)دارای 5 صفحه وبا فرمت …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعالی سازمانی: براساس مدل EFQM

تحقیق پرسشنامه تعالی سازمانی: براساس مدل EFQM ، دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی: براساس مدل EFQM محتوای فایل :: پرسشنامه تعالی سازمانی: براساس مدل EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی: براساس مدل EFQMدارای 8 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 38 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Reef)

تحقیق پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Reef) ، دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Reef) محتوای فایل :: پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Reef) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Reef)دارای 7 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 84 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

تحقیق پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی ، دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی محتوای فایل :: پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکیدارای 5 صفحه وبا فرمت PDF می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 36 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه تنظیم …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)

تحقیق پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) ، دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) محتوای فایل :: پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS)دارای 7 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعارض با والدین(CP)

تحقیق پرسشنامه تعارض با والدین(CP) ، دانلود پرسشنامه تعارض با والدین(CP) محتوای فایل :: پرسشنامه تعارض با والدین(CP) پرسشنامه تعارض با والدین(CP)دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 15 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه تعارض با …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)

تحقیق پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) ، دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) محتوای فایل :: پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)دارای 6 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: تعداد سوالات : 84 سوالنمره گذاری وتفسیر: دارد دسته :: …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر

تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر ، دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر محتوای فایل :: پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتردارای 2 صفحه وبا فرمت PDF می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 15 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد روش نمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ

تحقیق پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ ، دانلود پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ محتوای فایل :: پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگدارای 10 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 37 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک

تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک ، دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک محتوای فایل :: پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک دارای 5 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ

تحقیق پرسشنامه پرخاشگری AGQ ، دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ محتوای فایل :: پرسشنامه پرخاشگری AGQ پرسشنامه پرخاشگری AGQدارای 4 صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 30 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد دسته :: پرسشنامه تگ ها :: پرسشنامه پرخاشگری AGQ,پرسشنامه,پرخاشگری AGQ …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون

تحقیق پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون ، دانلود پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون محتوای فایل :: پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسوندارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 30 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه پابرتری واترلو ( نسخه تجدید نظر شده )

تحقیق پرسشنامه پابرتری واترلو ( نسخه تجدید نظر شده ) ، دانلود پرسشنامه پابرتری واترلو ( نسخه تجدید نظر شده ) محتوای فایل :: پرسشنامه پابرتری واترلو ( نسخه تجدید نظر شده ) پرسشنامه پابرتری واترلو ( نسخه تجدید نظر شده )دارای 1 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

تحقیق پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) ، دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) محتوای فایل :: پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)دارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 15 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری

تحقیق پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری ، دانلود پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری محتوای فایل :: پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پریدارای 10 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان

تحقیق پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان ، دانلود پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان محتوای فایل :: پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان پرسشنامه تست بیش فعالی کودکاندارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: تعداد سوالات : 39 سوالنمره گذاری: داردتست بیش فعالی کودکان (مقیاس …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

تحقیق پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) ، دانلود پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) محتوای فایل :: پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)دارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 10 سوالنمره …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها

تحقیق پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها ، دانلود پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها محتوای فایل :: پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه هادارای 7 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه جبران یانگ YCI 1995

تحقیق پرسشنامه جبران یانگ YCI 1995 ، دانلود پرسشنامه جبران یانگ YCI 1995 محتوای فایل :: پرسشنامه جبران یانگ YCI 1995 پرسشنامه جبران یانگ YCI 1995دارای 5 صفحه وبا فرمت PDF می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 48 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه جبران …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

تحقیق پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ، دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا محتوای فایل :: پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرادارای 3 صفحه وبا فرمت PDF می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 15 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع …

ادامه نوشته »

تحقیق پرسشنامه جمع آوری اطلاعات

تحقیق پرسشنامه جمع آوری اطلاعات ، دانلود پرسشنامه جمع آوری اطلاعات محتوای فایل :: پرسشنامه جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جمع آوری اطلاعاتدارای 6 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد.بخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 38 سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه مورد نظر …

ادامه نوشته »

تحقیق آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST)

تحقیق آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) ، دانلود آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) محتوای فایل :: آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) پرسشنامه آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST)دارای 7 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::روایی : داردپایایی: داردنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد·        معرفی پرسشنامه: این …

ادامه نوشته »

تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصول رشد شناختی،تربیت واقسام آن،باورهای دینی

تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصول رشد شناختی،تربیت واقسام آن،باورهای دینی ، دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصول رشد شناختی،تربیت واقسام آن،باورهای دینی محتوای فایل :: مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصول رشد شناختی،تربیت واقسام آن،باورهای دینی مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصول رشد شناختی،تربیت واقسام آن ، باورهای دینیدارای 42 صفحه …

ادامه نوشته »