خانه / مقاله و تحقیق / دانلود تحقیق بررسی جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

دانلود تحقیق بررسی جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

تحقیق بررسی جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ، دانلود بررسی جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

محتوای فایل ::

بررسی جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

بررسی-جرايم-بهداشتي-درماني-و-دارويي-در-قانون-تعزيرات-حكومتيبررسی کامل جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
دارای ۳۰۰ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  300 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


فهرست مطالب
عنوان
مقدمه     1
فصل اول كليات     7
     مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي    8
          گفتار اول- دوران باستان    9
          گفتار دوم- دوران اسلامي    13
          گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران    17   
     مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
     انتظامي     20
          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي    21
               الف) مفهوم جرايم بهداشتي    21
               ب) مفهوم جرايم درماني     23
               ج) مفهوم جرايم دارويي    25
          گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    26
              الف) عنصر قانوني     27
              ب) عنصر مادي     29
              ج) عنصر معنوي     31

فهرست                                      ب
          گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي     34
              الف) تعريف تخلفات انتظامي     34
              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي    35
              ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي     38
     مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم    41
          گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
          حقوق جزاي اختصاصي     41
          گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.    43
فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي    49
     مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي    50
          گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط    51
              الف) جرايم عليه بهداشت عمومي    51
              ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي     55
              ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
 خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي    59
          گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،
 آشاميدني، آرايشي و بهداشتي    62
 
فهرست                                              ج
الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي    63
ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي     72
     مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني    78
          گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني     79
          گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران     89
          گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي    96
         گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي     106
     مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي    113
          گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي     114
          گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي    117
          گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات    121
          گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي     125
فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم    135
     مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي     136
         گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران    136
             الف) مفهوم مجازات    136
             ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران    138
فهرست                                                  د
          گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    142
          گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
          در قانون تعزيرات حكومتي    147
          گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
          در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي     153
                الف) تخفيف مجازات    153
                ب) تشديد مجازات    154
               ج) تبديل مجازات    156
          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    157
     مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوة حل اختلاف در صلاحيت    159
          گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    159
          گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت    161
نتيجه گيري     176
منابع و مآخذ    179
نمودار آماري    183

دانلود فایل

دسته :: مقاله و تحقیق

تگ ها :: بررسی کامل جرايم بهداشتي, درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ,بررسی جرايم بهداشتي, درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ,بررسی ,جرايم بهداشتي, درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

 

درباره ی mr-rahmani@25

همچنین ببینید

دانلود تحقیق گزارش کار آموزی پست فشار قوي

تحقیق گزارش کار آموزی پست فشار قوي ، دانلود گزارش کار آموزی پست فشار قوي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *